SMMI062.jpg
SMMI062.jpgNancy Elizabeth Houston (Nannie)
SMMI063.jpg
SMMI063.jpgNancy Elizabeth Houston (Nannie)
SMMI064.jpg
SMMI064.jpgSam and Margaret Houston's Woodland Home ca. 1970, Huntsville
SMMI065.jpg
SMMI065.jpgWoodland Home, Huntsville, after the restoration in 1912
SMMI066.jpg
SMMI066.jpgLake Oolooteka at Sam Houston's Woodland Home ca. 1927
SMMI067.jpg
SMMI067.jpgInterior of Sam Houston's Woodland Home ca. 1899
SMMI068.jpg
SMMI068.jpgSam Houston's Woodland home after restoration in 1929, Huntsville
SMMI069.jpg
SMMI069.jpgSam Houston's Woodland home ca. 1925, Huntsville
SMMI070.jpg
SMMI070.jpgLake Oolooteka at Sam Houston's Woodland Home ca. 1927
SMMI071.jpg
SMMI071.jpgSam Houston's Woodland Home, Huntsville, ca 1929
SMMI072.jpg
SMMI072.jpgSmedes House for Girls ca. 1899.
SMMI073.jpg
SMMI073.jpgSmede boarding house for girls
78 files on 7 page(s) 6